Adatvédelmi tájékoztató - Vitta Hotel Superior Budapest

Adatvédelmi tájékoztató

ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Cég: Marmotini Kft. Vitta Hotel *** Superior Budapest,
Székhelye: H-1047 Budapest, Váci út 27-29.
Adószám: 27089224-2-41
Cégjegyzékszám: 01-09-348751


A Marmotini Kft. az alábbi adatvédelmi tájékoztató szerint kijelenti, hogy a vonatkozó jogszabályok szerint jár el minden személyes adat tiszteletben tartása és titkos kezelése érdekében.

Cégünk a rendelkezésünkre bocsájtott személyes adatokat minden esetben a hatályos jogszabályoknak eleget téve kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályok betartásához szükségesek.

Jelen adatvédelmi nyilatkozat valamennyi, a szolgáltatásainkat igénybe vevő személyre vonatkozik, függetlenül attól, hogy direkt vagy közvetítőn keresztül vette igénybe szolgáltatásainkat.

Az on-line foglalás elküldésével, illetve a szállodai bejelentkező lap kitöltésével Ön hozzájárul ahhoz, hogy a megadott személyes adatait a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerint, az Ön által igénybe vett szolgáltatások teljesítése céljából kezeljük, feldolgozzuk, és tároljuk.

Az adatvédelmi tájékoztató a www.vittahotelbudapest.com Weboldalon, illetőleg szállodánkban papír alapon is elérhető. Fenntartjuk a jogot, hogy a jogszabályokban, vagy joggyakorlatban bekövetkező változások esetén az adatvédelmi tájékoztatóban közölt információkat előzetes bejelentés nélkül módosítsuk.

A megadott személyes adatokat (név, cím (ország, település, irányítószám), állampolgárság, telefonszám, E-mail cím, stb.) a vonatkozó adatvédelmi rendszabályok értelmében kizárólag szerződéskötési, számlázási célokra használjuk fel, azért, hogy szolgáltatásainkat igénybe tudja venni. Az információk a foglalás feldolgozásához, véglegesítéséhez, számlázáshoz szükségesek.

Csak olyan személyes adatot kérünk, amelyek a fenti célok megvalósulásához elengedhetetlenek, és alkalmasak. A rendelkezésünkre bocsájtott adatokat harmadik fél részére nem továbbítjuk. Hírlevelet, tájékoztató anyagot nem, vagy csak kizárólag az Ön személyes hozzájárulása esetén küldünk.

Internetes oldalunk használata során, rögzítésre csak a domain név, IP cím, számítógépe konfigurációja, böngészőjének típusa kerül. Továbbá rögzítjük azokat az internet oldalakat, amelyeken keresztül elért minket, valamint látogatásának idejét és tartalmát. Ez esetekben személyes adatait nem rögzítjük.

Az adatok rögzítése a szolgáltatás megrendelésével valósul meg, azt megelőzően névtelenül nézheti át szolgáltatásainkat pl. Internetes oldalunk látogatása során, a szabadon hozzáférhető oldalakon.

Az adatkezelés során a Cégünk tudomására jutott személyes adatokat, kizárólag azon, Cégünkkel szerződésben vagy munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg és használhatják, akiknek az adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

Személyes adatait, a szolgáltatásaink igénybevétele során szállodai software segítségével rögzítjük, tároljuk. Az adózási és számviteli kötelezettségeknek eleget téve a vonatkozó törvények figyelembe vételével adatokat szolgáltatunk a cégünk könyvelését végző cég részére, illetve az adatokat meghatározott ideig kötelességünk megőrizni. Mindkét partnerrel szerződéses jogviszonyban állunk, és a hivatkozott jogszabályok rájuk is kiterjednek.

Amennyiben szolgáltatásaink igénybevétele Bankkártya használatával egyidejűleg valósul meg, cégünk az alábbi adatok rendelkezésre bocsájtását is kéri/kérheti: hitelkártya/bankkártya típusa, száma, tulajdonos neve lejárati dátuma, szükség esetén CVC/CVV kód. A megadott bank-, hitelkártya/bankszámla adatokat cégünk csak olyan mértékben és ideig használja, ameddig a jogai gyakorlása és kötelezettségei teljesítése érdekében szükséges. A bank kártya adatokat Cégünk szerződött banki partnerei kezelik. Erről az adatkezelésről az illetékes bank OTP Bank, Uni Credit Bank portáljain tájékozódhat.

E fenti eseteken kívül személyes adatokat más személy/cég részére nem továbbítunk, kivéve, ha ezt törvény kötelezővé teszi számunkra.

Személyes adatokat törvényi kötelezettségeinknek megfelelve törvényi keretek betartása mellett tárolunk.

A szolgáltatásunk igénybevétele során Cégünk munkatársai, munkakörüktől függően foglalkoznak személyes adatok kezelésével. Belső szabályzatban intézkedtünk, hogy a munkakörükhöz kapcsolódó adatokat felelősségteljesen, jogszerűen a titoktartási kötelezettségük betartásával használják. Titoktartási kötelezettségük a munkaviszony megszűnése esetén is fennáll.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a személyes adatai valódiságáért Ön felel, valótlan adatokból eredő károkért felelősséget nem vállalunk, a valótlan adatokból eredő jogi következmények Önt érintik.

Jogában áll az általunk rögzített adatairól felvilágosítást kérni. Joga van a nem megengedett adatok törlésére/korlátozására, ez viszont nem érintheti a számlázási és a könyvelési adatokat.

Biztosítjuk, hogy megteszünk minden szükséges intézkedés személyes adatai megvédésre.

Amennyiben kérdése, kérése van, további információra van szüksége, vagy panasza lenne, kérem, forduljon az adatvédelemmel megbízott munkatársunkhoz, aki áll rendelkezésére.

Elérhetőség: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.